Nezávislí

Prachatice

volte

MOTO: „Dobrý hospodář myslí na budoucnost, nerozdává z cizího a nežije na úkor budoucích generací“

Volební program 2022 – 2026

Vážení prachatičtí spoluobčané,

předkládáme Vám volební program prachatického hnutí NEZÁVISLÍ.

Navazujeme v něm na současný úspěšný a dynamický rozvoj našeho města. Program obsahuje prioritně všechny rozpracované projekty, na kterých jsme pracovali během stávajícího volebního období. Zároveň Vám představíme i celou řadu nových a zajímavých témat.

Myslím, že za 12 let, co mám tu čest být starostou našeho města, jsme dokázali, že své sliby plníme. Navzdory někdy složitým krizovým obdobím jsme jimi prošli bez velikých otřesů. Vždy jsme se snažili město rozumně spravovat, dynamicky všestranně rozvíjet a investovat do našeho společného majetku. A to vše bez jeho zadlužování. Zároveň jsme chránili peněženky našich občanů a nezdražovali jsme nájemné, platby, poplatky ani daně, které může město ovlivnit. Celých 12 let jsme nezvýšili nájemné nájemníkům městských bytů, ani podnikatelům užívajícím městské nebytové prostory. Cenu tepla jsme dokonce navzdory energetické krizi a vysoké inflaci snížili. Již 14 let je neměnný i poplatek za odpad. Daň z nemovitostí je na nejnižší možné úrovni, kterou umožňuje zákon, tedy koeficientu 1. Rekordně jsme investovali. Nerozprodávali majetek města a snížili jeho zadlužení.

Chceme tak pokračovat ve všestranném rozvoji našeho města a jeho osad. V programu uvádíme projekty, které lze skutečně realizovat. Nejsou zde žádné populistické nesplnitelné sliby ani neuchopitelné obecné deklarace. Naší snahou bude projekty řešit jako doposud způsobem, který finančně nezatíží budoucí generace. Základním pilířem naší práce bude vytvářet příznivé podmínky pro život našich občanů s důrazem na jejich bezpečnost.

Naším cílem je budování atraktivního moderního města, které si váží historického odkazu našich předků, a respektuje potřeby svých občanů. Města, ve kterém lidé chtějí žít, a kam se rádi vrací.

Vaši důvěru nezklameme.

Přijďte nás podpořit v nadcházejících komunálních volbách 23. a 24. září 2022 svým hlasem pro celou kandidátku NEZÁVISLÍ.

Ing. Martin Malý
kandidát na starostu města

Jednotlivé body volebního programu 2022 – 2026

Prachatice - bezpečné město
 • Budeme podporovat projekty prevence kriminality.
 • Budeme podporovat spolupráci státní a městské policie v potírání zločinnosti a výtržností.
Ekonomika a hospodaření - levné služby občanům
 • Dlouhodobě vyrovnané hospodaření je samozřejmost.
 • Udržíme dlouhodobě dostatečnou finanční rezervu – tyto peníze budeme mít jako železnou rezervu na nenadálé události, nebo jako kofinancující prostředky k dotacím. Při větších úsporách je použijeme na některý z plánovaných velkých projektů. Rezervu budeme držet v minimální výši 20 mil. Kč.
 • Budeme se snažit získávat maximum finančních prostředků pro naše projekty z dotací EU a dalších externích zdrojů.
 • Vždy budeme realizovat výběrová řízení na veřejné zakázky maximálně transparentně a nediskriminačně.
 • Zasadíme se o průhledné a efektivní hospodaření všech organizací zřízených a založených městem.
 • Zasadíme se o maximální transparentnost při nakládání s městským majetkem. Pokud budeme prodávat nějaký majetek, pak vždy za cenu v místě a čase obvyklou.
Investice a rozvoj města – dlouhodobé vize
 • Nová městská knihovna na místě bývalé staré hasičárny – již jsme zažádali o vydání stavebního povolení na rekonstrukci a přístavbu bývalé hasičské zbrojnice pro zcela novou knihovnu s tím, že se budeme snažit získat finanční prostředky na vlastní přestavbu z dotací, které se nyní nabízí.
 • Rekonstrukce a rozšíření krytého plaveckého bazénu – budeme se snažit realizovat zbylé dvě etapy dostavby našeho krytého bazénu spočívající především v rozšíření bazénu o Dětský svět s atrakcemi a Solný svět s bazény a vířivkou se slanou vodou.
 • Zajistíme výstavbu menších, takzvaných retailových, obchodů v našem městě – rádi bychom se soukromými investory zajistili výstavbu menších drobných obchodů (např. Deichmann, Pepco, KIK apod.) na jednom místě tak, jako v mnoha jiných městech. Myslíme si, že si naši občané zaslouží, aby za nákupy spotřebního zboží nemuseli jezdit třeba až do Č. Budějovic.
 • Malé náměstí vstupní brána do historického centra – v současné době se dokončuje vyhotovení projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci celého tohoto veřejného prostoru. V rámci projektu budou zrekonstruovány všechny uložené sítě nalézající se pod povrchem komunikací, ale samozřejmě také povrchy těchto ulic a chodníků, které dají úplně nový ráz celému tomuto prostoru, který přirozeně naváže na historické centrum.
 • Vybudování nové sportovní multifunkční sportovní haly – poté, co jsme se dohodli se střeleckým klubem a město koupilo bývalou střelnici, je moudré již dnes přemýšlet o jejím budoucím využití. Oslovili jsme proto odborné firmy, které jednoznačně doporučují využít tento areál pro rozšíření sportovních aktivit – krytá tenisová hala, hala na squash, atletický tunel atd. Víme, že na takový projekt přestavby je možné získat dotaci.
 • Vybudujeme centrum outdoorových sportů – v oblasti bývalé střelnice, kterou máme v plánu přestavět na moderní sportovní halu, vybudujeme centrum venkovních sportovišť. Plánujeme zde postavit moderní skateboardové hřiště o rozloze okolo 3000 m2, pumptrack a další outdoorová sportoviště. Vznikne zde též parkoviště sloužící těm, kteří si budou chtít vyjet na vybudované cyklostezky či nový singltrek. Návštěvníkům těchto aktivit by mohlo sloužit zázemí blízké sportovní haly.
 • Zastřešíme hokejbalové hřiště – pro komfortnější využití hokejbalového hřiště a zároveň zmírnění šířícího se hluku z něj, citlivě zastřešíme celé hokejbalové hřiště. Vybudujeme i lepší zázemí pro diváky v podobě bufetu, pro sportovce navýšíme počet šaten apod.
 • Vybudujeme veřejné kluziště s umělým ledováním – uvědomujeme si, že v zimním období a stále teplejších zimách v Prachaticích chybí prostor pro veřejné bruslení dospělých i dětí. A protože se není možné spoléhat na dostatečné mrazy, vybudujeme zcela novou plochu pro bruslení s umělým ledováním. Tato plocha by mimo zimní sezonu sloužila pro ostatní sporty – volejbal, tenis apod. Kluziště předpokládáme vybudovat v nejzazší části areálu veřejného koupaliště Hulák, v místě nedaleko od strojovny.
 • Volnočasový a relaxační areál Rumpálka – místo staré Dřípatky vybudujeme zcela nový prostor s atrakcemi pro děti i žáky nedaleké ZŠ Vodňanská.
 • Opravy vjezdů a komunikací před garážemi – na území města se nachází několik lokalit s velkým počtem řadových garáží našich spoluobčanů. Máme v úmyslu postupně začít opravovat plochy mezi nimi tak, aby tato prostranství působila čistě a moderně.
 • Rekonstrukce bývalé Literátské školy na Městskou galerii – půjde o jiný typ galerie, než jaké ve městě známe. Zde by měla být vystavována díla především umělců, kteří k našemu městu a okolí mají nebo měli úzký vztah. Díla se budou tematicky obměňovat dle různých výročí, svátků a ročních období. Projektová dokumentace je hotova, ovšem doposud se na tento projekt nepodařila zajistit dotace. Budeme aktivně dál usilovat o zajištění spolufinancování tohoto projektu z externích finančních zdrojů.
 • Vyšší využití místních zdrojů kvalitní pitné vody pro Prachatice – dokončíme započatou výstavbu nového vodojemu nad internátem SPgŠ, který bude sloužit pro posílení a zásobování většího množství kvalitní pitné vody z místních zdrojů nacházejících se v oblasti Libína a Černé hory. Občané města  budou moci ve větší míře využívat této kvalitní, naprosto čisté pramenité vody. Zároveň se využití místních zdrojů jeví jako dlouhodobě strategicky výhodné řešení, kdy bychom měli zásobování zajištěné přibližně v poměru 50 % na 50 % ze dvou zdrojů. V případě výpadku jednoho zdroje je schopen zajistit krátkodobé zásobování města zdroj druhý a naopak.
 • Dokončení rekonstrukce multifunkčního letního amfiteátru s letním kinem a Štěpánčina parku – celý amfiteátr je prakticky dokončen. Chybí instalovat pouze zakrývací plachty pódia a části hlediště, což nebrání začít celý areál užívat. Plachty by měly být dodány v podzimních měsících. Nechtěli jsme přijít o část letní sezony, proto jsme jej otevřeli v předstihu, aby zde mohly ještě v létě proběhnout kulturní akce. V plném rozsahu by měl tak celý amfiteátr sloužit až v nadcházející sezoně. Zároveň dokončíme započatou rekonstrukci Štěpánčina parku.
 • Vybudování kanalizace a ČOV včetně nového vodovodu na Libínském Sedle –máme vyhotovenou projektovou dokumentaci a stavební povolení. Ovšem doposud se nepodařilo zajistit finanční prostředky z dotací. Budeme se tak snažit tyto dotace získat, abychom mohli i tento projekt zrealizovat. Obdobně bychom poté rádi postupovali i v ostatních osadách.
 • Podpora návrhu na vybudování areálu zimních sportů – V posledním volebním období jsme prověřili možnost výstavby takového areálu z Libína k  chatové osadě Leptač. Z vyhotovené studie a názoru odborných firem je stavba takového areálu z technického i ekonomického pohledu reálná a rentabilní. Problém je ovšem z hlediska dopadu na životní prostředí. Zde bychom chtěli jednat s orgány ochrany přírody o kompromisním řešení a pokusit se tuto myšlenku dále rozpracovat. Obdobné by to bylo v případě zájmu o výstavbu lyžařského areálu na Libínském Sedle.
 • Vybudujeme hřiště pro petangue na veřejně přístupném místě – vznikne další prostor aktivního odpočinku pro širokou veřejnost i návštěvníky města.
 • Zasadíme se o důstojné využití vrcholu Libína pro turistiku
 • V rámci možností se pokusíme pomoci projektu Resortu sv. Markéty – vnímáme, že pokud by se tento projekt podařilo uskutečnit, měl by to pro město veliký význam. Projekt je současnými většinovými akcionáři nabízen k prodeji. Ze strany radnice by měl být zájem  pomáhat s vyhledáváním možného investora.
 • Byty: – „Za Vaše nájemné – komfort pro Vás“
  1. budeme pokračovat v rekonstrukcích bytových jader u městských bytů (rekonstrukce spočívá především v demontáži stávajícího umakartového jádra a vyzdění nového, součástí bude i výměna všech van, umyvadel, obložení, dlažby a nové kuchyňské linky a spotřebičů včetně nové podlahové krytiny v kuchyni i na chodbě)
  2. vyměníme všechny dosluhující výtahy
  3. postupně budeme rekonstruovat vstupní prostory bytových domů, dlažby, omítky, schránky, zábradlí apod.
 • Opravy památek – budeme nadále pokračovat v opravách historických domů a památek v našem městě i okolí. Prioritou budou mimo jiné především opravy vstupních prostor historických objektů.
 • Budeme pokračovat v rekonstrukcích významných ulic ve městě (včetně sítí – vodovody, kanalizace apod.) Prioritou nejbližších let jsou především ulice nacházející se v oblasti Malého náměstí, ale postupně i další ulice jako například Hradební, U Rybníčku, v areálu kasáren.
 • Rekonstrukce chodníků je samozřejmostí – budeme pokračovat v opravách chodníků. Víme o potřebě opravit chodníky například na sídlišti Pod Hradbami, v ulici Zlatá stezka, nebo v ulici Vodňanská (od ZŠ Vodňanská až do Starých Prachatic) a některých dalších. Ve spolupráci s tělesně postiženými spoluobčany budeme tyto opravy konzultovat, aby veškeré komunikace i objekty ve městě byly co nejvíce bezbariérové.
 • Nová dětská hřiště ve městě – podpora rozvoje volnočasových aktivit.
 • Cvrčkov – území pro rozvoj města – v rámci schváleného územního plánu jsme vytvořili prostor pro individuální výstavbu, mimo jiné právě také v této oblasti. Pokusíme se společně s odbornou firmou v oboru začít připravovat projekt zasíťování území pro budoucí městský rozvoj.
 • Dokončíme rekonstrukci našich základních škol – i když se nám v posledních volebních obdobích podařily zásadní rekonstrukce všech našich škol realizovat, stále je třeba dalších dílčích oprav přímo v budovách, nebo na zahradách těchto zařízení.
 • Zasadíme se o důstojné zázemí zdravotních služeb v budově bývalé polikliniky v Nemocniční ulici
 • Budeme apelovat na Jč kraj, aby v dohledné době zajistil vybudování silniční přeložky mezi Těšovicemi a Prachaticemi
 • Budeme pracovat na udržitelné energetice ve městě – ve spolupráci s odborníky v daných oborech budeme pracovat na energetické koncepci města.
 • Osady:
  1. rekonstrukce komunikací v osadách a dalšího městského majetku
  2. výstavba vhodné kanalizace a ČOV – budeme aktivně usilovat o zajištění finančních prostředků z dotací, abychom mohli postupně vybudovat tyto sítě v osadách.
Sport

Cílem je vytvářet slušné zázemí i finančně podporovat rozvoj kultury, sportu a spolkového života v našem městě.

 

 • Finanční podpora amatérského i výkonnostního sportu a sportovních oddílů – budeme nadále finančně podporovat sportovní aktivity, spolky a kluby ve městě a osadách. Zvážíme zvýšení současné finanční podpory.
 • Další rekonstrukce sportovišť – nadále budeme usilovat o modernizaci a rekonstrukci našich sportovišť
Kultura a společenský život

Zavazujeme se:

 • finančně podporovat kulturní, společenské a sociální spolky ve městě a městských osadách,
 • vytvářet podmínky pro ještě dynamičtější rozvoj kultury – koncerty, divadlo, kino, knihovna a galerie,
 • podporovat Slavnosti solné Zlaté stezky a tradiční již zavedené kulturní a společenské aktivity.
Prachatice – školství a vzdělávání
 • Zasadíme se o co nejlepší fungování všech škol, školských i předškolních zařízení zřizovaných městem.
 • Vnímáme, že významnou vzdělávací a kulturní institucí je městská knihovna, která si zaslouží též naši podporu.
 • Zajistíme dostatek míst v mateřských školách.
 • Nadále budeme podporovat Univerzitu třetího věku.
 • Nadále budeme podporovat všechny formy alternativního vzdělávání (Akademie třetího věku, přednášky apod.)
 • Zasadíme se o kvalitní sportoviště při našich základních školách.
 • Budeme podporovat možnosti alternativního vzdělávání v našich školských a předškolních zařízeních jako například MONTESSORI tříd v budově ZŠ Národní apod.
 • Nadále budeme podporovat spolupráci s univerzitami.
Otevřená komunikující radnice pro občany
 • Město je tu pro občany – nikoliv občané pro město – zasadíme se o maximální efektivitu městského úřadu a maximální profesionalitu jeho úředníků.
 • Vždy budeme informovat o dění na radnici a zásadních připravovaných záměrech města prostřednictvím Radničního listu, tisku i internetu.
 • Vždy budeme podporovat naši prachatickou nemocnici – budeme apelovat na jejího zřizovatele Jč kraj i pojišťovny, aby se nikdy nesnížil rozsah zdravotnické péče.
 • V rámci našich možností budeme podporovat Hospic, Dům matky Vojtěchy, domy s pečovatelskou službou, Dům seniorů mistra Křišťana, Azylový dům pro matky s dětmi, Základní uměleckou školu Prachatice, Speciální školu a ostatní organizace nabízející sociální služby.
 • Podpora mezigenerační solidarity a seniorských organizací je samozřejmostí.
 • Budeme podporovat aktivitu našich spolků, klubů.
Město nebude překážet podnikatelům – poctivých podnikatelů si vážíme
 • Budeme nápomocni při vzniku pracovních míst.
 • Budeme spolupracovat s úřadem práce a hospodářskou komorou.
 • V územním plánu prosadíme další pozemky pro rozvoj průmyslové zóny.
hospic
domov-mv
dmk
+17
°
C
+20°
+
Prachatice
Čtvrtek, 18
7 denní předpověď