Volební program 2014 – 2018

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám tímto volební program prachatických NEZÁVISLÝCH. Jeho hlavním krédem je především zásadním způsobem navázat na současný slušný rozvoj našeho města a pokračovat tak v jeho dynamickém rozvoji souběžně s podporou spolkového, kulturního, sportovního i sociálního života v našem městě. Základem je vytvářet podmínky pro život všech slušných občanů s důrazem na jejich bezpečnost.  Nežít na úkor budoucích generací, hospodařit obezřetně, transparentně, spravedlivě a nedělat dluhy! Zbytečně nezatěžovat občany zvyšováním různých plateb, daní a poplatků. Zaměřit se na realizaci projektů, které budou sloužit občanům a vytvářet z našeho města atraktivní a dobré místo pro život.

 

Volební program hnutí NEZÁVISLÍ – Prachatice

2014 – 2018

 

Prachatice – bezpečné město

 1. NE ubytovnám pro nepřizpůsobivé – budeme všemi zákonnými prostředky bránit vzniku ubytoven pro nepřizpůsobivé na území města. Vždy se budeme společně se státními orgány v rámci zákona snažit bránit práva slušných občanů.
  Komentář
 2. NE rozrůstání hazardu – nebudeme povolovat další herny ve městě. Stávající mohou být provozovány pouze za podmínky, že nebude docházet k porušování nočního klidu, výtržnostem a dalším nešvarům, které nebudou v žádném případě tolerovány.
 3. Budeme podporovat projekty prevence kriminality
 4. Budeme podporovat spolupráci Státní a Městské policie v potírání zločinnosti a výtržností

 

Ekonomika a hospodaření – levné služby občanům

 1. Vyrovnané hospodaření je samozřejmost
 2. Oddlužíme město. Zcela splatíme všechny úvěry. Vycházíme z toho, že splátky nahromaděných úvěrů s úroky nás tíží ročními splátkami ve výši až 10 mil Kč ročně. Pokud bychom tyto úvěry neměli, měli bychom ročně 10 mil Kč na rozvoj města. Jediný úvěr, který nebude moci být předčasně splacen, je úvěr na výstavbu bytového domu Štodvín, neboť Město je společně s Městským bytovým družstvem společným dlužníkem.
  Graf a komentář k vývoji zůstatků úvěrů města Prachatice
 3. Našetříme dostatečnou finanční rezervu – tyto peníze budeme mít jako železnou rezervu na nenadálé události, nebo jako kofinancující prostředky k dotacím. Při větších úsporách je použijeme na některý z plánovaných velkých projektů. Rezervu budeme držet v minimální výši 30 mil Kč.
  Graf a komentář k finanční rezervě města Prachatice
 4. Nebudeme zdražovat, naopak – hlásíme se k filozofii, že nebudeme neodůvodněně zvyšovat daně, poplatky a platby za různé služby, které můžeme ovlivnit. Výjimkou jsou ty platby a poplatky, které vycházejí ze zákona, nebo jejich změna je již smluvně ošetřena v již podepsaných smlouvách. Naopak se pokusíme snížit cenu tepla a teplé užitkové vody.
 5. Budeme se snažit získávat maximum finančních prostředků pro naše projekty z dotací EU a dalších externích zdrojů
 6. Vždy budeme realizovat výběrová řízení na veřejné zakázky maximálně transparentně a nediskriminačně
 7. Zasadíme se o průhledné a efektivní hospodaření všech organizací zřízených a založených městem
 8. Zasadíme se o maximální transparentnost při nakládání s městským majetkem. Pokud budeme prodávat nějaký majetek, pak vždy za cenu v místě a čase obvyklou.
 9. V rámci pravomocí se vždy budeme snažit zamezit zneužívání sociálních dávek