Zhodnocení volebního období 2014 – 2018 aneb pracovali jsme pro město