MUDr. Zsolt Kecskeméthy, Ph.D. MBA

Rok narození: 1971
Trvalé bydliště: Primátorská ul., Prachatice
Zaměstnání: Praktický lékař pro dospělé, externí lékař LZS
Politická příslušnost: bezpartijní
Kontakt pro voliče:
e-mail: Ordinacept1@seznam.cz
Stručný životopis:
Stav: svobodný
Vzdělání:
2007 – 2012 Universita Pardubice – Zdravotně sociální fakulta
Doktor filosofie – titul Ph.D.
1999 – 2002 Atestace – Urgentní medicína
MZ – Zdravotnická záchranná služba JčK
1995 – 1998 Atestace z všeobecného lékařství
Fakultní nemocnice Hradec Králové
1989 – 1995 Vojenská lékařská akademie Hradec Králové
ukončené vysokoškolské vzdělání – titul MUDr.
1985 – 1989 Gymnázium Šamorín, Slovenská republika
Zaměstnání:
2004 – 2009 Zastupitel města Vodňany
1998 – 1999 Zástupce náčelníka pro léčebně preventivní péči, MO VÚ Vimperk
1999 – dosud Externí lékař Letecké záchranné služby
Letecká záchranná služba České Budějovice
2002 – dosud Praktický lékař pro dospělé
Výkon a správa ordinace praktického lékaře Prachatice, Vodňany
2005 – 2014 Lektor Jihočeské Univerzity České Budějovice,
Zdravotně sociální fakulta
1999 – 2002 Vedoucí lékař výjezdového střediska Vodňany
Zdravotnická záchranná služba Strakonice
Jazykové znalosti: Slovenský jazyk, Anglický jazyk, Německý jazyk,
Maďarský jazyk, Ruský jazyk
Záliby:
bojové umění Aikido, běh, potápění, plavání