Nezávislí

Prachatice

volte

MOTO: „Dobrý hospodář myslí na budoucnost, nerozdává z cizího a nežije na úkor budoucích generací“

Městu a jeho novému vedení jsme doslova na podnose připravili a zajistili na novou knihovnu dotaci až 78 mil Kč, vypracovanou a zaktualizovanou projektovou dokumentaci a pravomocné stavební povolení na její výstavbu.
I jako řadovému zastupiteli mi není lhostejný osud našeho města, a tak stále přemýšlím a snažím se i z této pozice pomoci některým námi rozpracovaným projektům. Jedním z nich je, velkou částí občanů našeho města dlouhá léta očekávaná, výstavba nové knihovny – centra celoživotního vzdělávání, jejíž součástí by měly být i prostory pro spolkovou činnost, přednáškový sál apod. Měla by vzniknout přestavbou a dostavbou staré hasičské zbrojnice v blízkosti budovy Gymnázia. Na konci volebního období jsme požádali o dotaci z Evropských fondů, dopracovali projektovou dokumentaci a požádali o vydání stavebního povolení. Mám obrovskou radost, že se nám ještě coby bývalému vedení podařilo dotaci ve výši cca 68 mil Kč skutečně získat za podmínky doložení pravomocného stavebního povolení. Tato jediná podmínka však již také byla splněna, neboť stavební povolení jsme po několikaměsíčních peripetiích v listopadu skutečně taktéž získali. A nebylo to jednoduché, absolvoval jsem osobně v průběhu prázdnin několik jednání s projektanty, hasiči a některými dalšími zainteresovanými stranami. Tím to však nekončí. Hned v prvním lednovém týdnu jsem absolvoval několik konzultací se zástupci MAS Šumavsko, kteří pro město už od jarních měsíců zpracovávali žádost o dotaci. Je to neuvěřitelné, ale podařilo se mi získat příslib, že je reálné získat v novém dotačním programu dalších 10 mil Kč na vybavení celé této nové knihovny. Celkových 78 mil Kč je nejvyšší dotace, jakou kdy město od sametové revoluce získalo. Zdá se, že by výstavbě nové knihovny již nemělo nic stát v cestě. Vím však, že nové vedení města Prachatice má obavy z výše celkových nákladů na výstavbu a že si bude nechávat zpracovávat analýzu rozpočtových nákladů projektu. Můj názor a názor klubu Nezávislých je, že i kdyby výstavba nové knihovny měla stát třeba až 150 mil Kč, tak je to stále skvělé. Město by doplatilo 72 mil Kč z vlastního. Ve městě jsme už i v minulosti investovali více peněz z vlastního bez dotací, než je tato částka. Myslím tím například 140 mil Kč na rekonstrukci bazénu a také jsme to zvládli. Jen pro srovnání: za 4 roky našeho posledního volebního období 2018-2022 jsme proinvestovali více než 400 mil Kč. Hlavní je, že dlouho očekávané přání mnoha občanů bude naplněné zcela novým multifunkčním objektem v hodnotě třeba až 150 mil Kč. Nové vedení města od nás tak dostalo doslova na podnose 78 mil Kč na dotacích, zpracovanou projektovou dokumentaci a vydané stavební povolení. K tomu již dříve zmíněných uspořených cca 100 mil Kč v rezervě města. Věřím, že nové vedení moudře rozhodne a odešle poskytovateli dotace informaci o již splněné podmínce, tedy vydaném stavebním povolení. Poté dotaci přijme, nechá dopracovat prováděcí projektovou dokumentaci, požádá o předem předjednaných 10 mil Kč na vybavení a hlavně zahájí stavbu, která by měla být dokončena do 31.8.2025.
Všichni zainteresovaní si musí být vědomi toho, že takto vysokou dotaci město skutečně nikdy za posledních 33 let nezískalo a že už žádná další taková šance být nikdy nemusí a pravděpodobně ani nebude.

Ing. Martin Malý, bývalý starosta města Prachatice

Další články…

hospic
domov-mv
dmk
+17
°
C
+20°
+
Prachatice
Čtvrtek, 18
7 denní předpověď