Nezávislí

Prachatice

volte

MOTO: „Dobrý hospodář myslí na budoucnost, nerozdává z cizího a nežije na úkor budoucích generací“

Martin Malý: Zlevnili jsme teplo, postavili bazén, opravujeme park – Chystáme parcely pro stavbu domů, obchody, ale také třeba novou knihovnu či další rozšíření plaveckého bazénu.
  

   NEZÁVISLÍ PRACHATICE    

Pane starosto, vy jste již starostou města Prachatice 12 let. Stále Vás ta práce baví?
Ano baví. Stále mám dost energie a elánu pracovat pro město a jeho občany. Máme celou řadu rozpracovaných projektů, které chceme dokončit, ale i nové nápady, které bychom rádi realizovali.

Které to jsou?
Máme například vyhotovenou projektovou dokumentaci nové městské knihovny a nyní jsme požádali o stavební povolení k její výstavbě na místě staré hasičské zbrojnice. V nejbližších týdnech podáme žádost o dotaci na její realizaci. Máme vyprojektované dokumentace a vydané stavební povolení na nové dvě etapy dostavby našeho krytého bazénu. Jedná se o dětský svět s tobogány a solný svět, tedy bazén a vířivku se slanou vodou a vyplouvací bazén.

Diskutujeme s potenciálními investory nad možností výstavby takzvaných retailových obchodů jako jsou např. KIK, Pepco, Deichmann apod. v našem městě. Myslím si, že bude pro naše spoluobčany komfortnější a levnější nakupovat v místě bydliště, než dojíždět za většími nákupy do velkých měst. Dále plánujeme zastřešit hokejbalové hřiště, postavit veřejné kluziště s umělým ledováním, zajistit možnost individuální výstavby na pozemcích Pod Cvrčkovem apod. Těch projektů a nápadů je samozřejmě mnohem více. Všechny jsme představili v našem programu, který je součástí obou magazínů NEZÁVISLÍ, které našli spoluobčané ve svých poštovních schránkách, na webu www.nezavislipt.cz, nebo na našem Facebooku. Přehled o tom, co se nám v našem městě nejenom za poslední volební období podařilo, najdou občané nejenom v jednom z magazínů, ale i v krátkých atraktivních videospotech umístěných na našem webu i Facebooku.

Proč si myslíte, že by Vás měli občané znovu volit?
Naše politické hnutí NEZÁVISLÍ je čitelné. Představili jsme kandidáty, kteří zastávají profese napříč celým společenským spektrem, od manažerských pozic, přes podnikatele, sportovce, technické a dělnické profese, až po seniory. Jsme prostě sehraný tým, který plní své sliby.

Jaké sliby máte zrovna na mysli?
V minulých volebních programech jsme slíbili zrekonstruovat plavecký bazén, letní amfiteátr s letním kinem, opravit Štěpánčin park, dále opravovat jádra v městských bytech, opravovat a zvelebňovat naše školy, chodníky, ulice, památky, stavět nová sportoviště a dětská hřiště atd. To vše jsme splnili, to vše je hotovo.

Máme jeden z nejmodernějších plaveckých bazénů s wellness centrem, který je chloubou města a do kterého dojíždějí návštěvníci i z Českých Budějovic, Písku, Strakonic nebo Českého Krumlova. Nejenom o plaveckém bazénu, ale i o investicích do dalších sportovišť se čtenáři více dozví ve videospotu – Sport, sportoviště.
Obdobné to může být i s tolik diskutovaným letním amfiteátrem, který zaznamenal letos v srpnu, za necelé 4 týdny provozu, velikou návštěvnost, a to téměř 1600 návštěvníků. A tak se paradoxně stal tento amfiteátr jediným ekonomicky rentabilním kulturním zařízením v našem městě. Více o investicích v oblasti kultury se mohou čtenáři dozvědět ve videospotu – Kultura.
Jednou z dalších priorit je pro nás prorodinné téma. V této oblasti jsme vybudovali mnohá dětská hřiště, největším projektem a nejnavštěvovanějším místem se stal Areál lesních her, který je určen pro všechny generace. Téma je velmi zajímavě zpracované ve videospotech – Děti a rodina a Areál lesních her.

Dalším významným tématem je sociální oblast. Ani na tuto problematiku jsme nezapomněli. Zrenovovali a opravili jsme zázemí pro naše seniory, podporovali mnoho poskytovatelů sociálních služeb. O tomto tématu více ve videospotu – Sociální služby.
Po celé období jsme se věnovali i památkám a historickému odkazu našich předků. Za opravu památek jsme získali dokonce mnohá ocenění. O péči a opravách památek se čtenáři mohou více dozvědět ve videospotu – Památky.  Aktuálnímu tématu o životním prostředí je věnován videospot – Příroda a ekologie. Za naši činnosti jsme mnohokrát získali i další ocenění. Přehled těch nejvýznamnějších najdou čtenáři ve videospotu – Významná a prestižní ocenění města Prachatice. Některé projekty jsme nestihli, ale pracuje se na nich, jak už jsem se zmínil výše. Také jsme slíbili, že snížíme cenu tepla z naší městské teplárny, nebudeme zdražovat a udržíme zdravé městské finance. To vše se nám podařilo splnit.

Poslední měsíce je velice diskutovaným tématem cena energií. Mohl byste mi přiblížit, jak to je a bude s energiemi a cenou tepla v našem městě a na co se mohou naši obyvatelé připravit?
V Prachaticích dokážeme ovlivnit pouze cenu tepla pro zákazníky, kteří odebírají teplo z naší městské teplárny. To se týká přibližně 2/3 domácností a nemalé části nebytových prostorů ve městě. Jak už jsem se zmínil, my jsme například cenu tepla v porovnání s rokem 2008 dokonce snížili. V této silně turbulentní a složité době, kdy se energie zdražili o několik stovek procent, se u nás v Prachaticích všem těm, kterým dodává teplo Tepelné hospodářství Prachatice, nezvýší cena tepla ani o jediné procento, prostě vůbec. Kolik tepláren v celé České republice se může pochlubit takovýmto výhledem? Zajímavé údaje jsou obsaženy například v článku: Dálkové teplo za celý letošek zdražuje až trojnásobně, který mě nedávno zaujal na internetu. V Prachaticích bude cena tepla v příštím roce 2023 a s určitou pravděpodobností i přespříštím roce, tedy v roce 2024, pouhých 689 Kč/GJ včetně DPH.

Jak je to možné??? To vypadá, že jsou Prachatice nedotčeným ostrůvkem v rozbouřeném moři závratně rostoucích cen energií…
Je to dlouhodobým strategickým přístupem, plánováním a samozřejmě modernizací celého procesu výroby tepla. Důležitým rozhodnutím bylo zakoupení dvou megawattových kogeneračních jednotek, kterými vyrábíme elektrickou energii a teplo. Velkou roli sehrály i manažerské schopnosti jednatele Tepelného hospodářství Ing. Petra Kolína, kterému se podařilo zcela legálně vymanit se z povinnosti kupovat emisní povolenky. Důležitým momentem byl i nákup plynu pro naši teplárnu přímo na Lipské burze v loňském roce za tehdejší nízké ceny, a to až do konce roku 2024. Toto jsou takové tři hlavní důvody, kromě několika dílčích opatření drobnějšího charakteru, proč jsme nemuseli zdražovat teplo. Proinvestováno bylo přibližně 100 mil. Kč, a jak je vidět tato investice se vyplatila.
Obdobné je to i u elektrické energie, kterou máme nakoupenou pro úřad, školy, školky, veřejné osvětlení a naše organizace i na příští rok. Tu jsme nakoupili dokonce o 25 % levněji, než je její cena letos. Znamená to, že nechystáme snížení teploty v budovách škol, školek ani v budovách dalších městských organizací. Neplánujeme žádné omezení provozních hodin nebo snížení teploty vody či vzduchu v plaveckém bazénu a saunách. Také lampy veřejného osvětlení budou svítit ve standardním režimu.
Výše zmíněné samozřejmě platí, pokud nezasáhne vyšší moc, nebo opatření vlády, ministerstva apod.

A jak je to tedy s tím hospodařením města?
Odpovím jednoduše a zkráceně. K 30. 6. 2022 jsme měli na účtech města uspořených 124 mil. Kč. Úvěry budou na konci tohoto roku pouhých 31,9 mil. Kč, v roce 2023 jen 17,7 mil. Kč a do roku 2025budou zcela splaceny. Takto skvělé hospodaření zaznamenáváme i přesto, že jsme vložili v posledním volebním období do investic a oprav našeho majetku rekordních téměř 500 mil. Kč. Za posledních 12 let mého působení v pozici starosty dokonce přibližně 1 miliardu a 250 mil. Kč. Nerozprodávali jsme majetek města, naopak jsme koupili téměř 50 hektarů převážně lesních pozemků za nízké ceny. O ekonomickém vývoji a hospodaření našeho města pojednává videospot – Ekonomika a hospodaření.
A to vše i přesto, že jsme prakticky nezvyšovali celých 12 let žádné platby a poplatky obyvatelům. Tedy nájemné v našich bytech a komerčních prostorech, ani poplatky za odpad, které máme u nás už 14 let na jedné z nejnižších cen v ČR, a to 500 Kč za osobu na rok. O ceně tepla už jsem mluvil. Daň z nemovitostí je u nás na nejnižší možné zákonné hodnotě. Jen cena vodného a stočného se zvyšovala jen o jednotky procent, ale i tu se nám podařilo zbrzdit, když jsme ve větší míře využívali místní zdroje kvalitní a levnější vody z pramenišť z Černé hory a Libína. O výše zmíněných pozitivních skutečnostech se mohou čtenáři více dozvědět ve videospotu – Nezdražovali jsme, nebo ve videospotu – Strategická rozhodnutí. Toto byl jen skutečně zjednodušený přehled o tom, jak jsme plnili své sliby a jaké plány máme do budoucna. Více je možné dočíst se anebo si pustit i v dalších videospotech, které jsou umístěny na našich webových stránkách www.nezavislipt.cz.
O výše uvedených tématech a dalších aktuálních otázkách jsem diskutoval také v reportáži TV Sklad, kterou mohou čtenáři zhlédnout na tomto odkazu.

Děkuji za Vaše odpovědi. A co byste nakonec vzkázal voličům?
Především, aby využili svého práva volit, a přišli k volbám. Dokázali jsme, že své sliby plníme, a pokud jsme Vás zaujali svými skutky a programem, hlasujte nejlépe velkým křížkem pro kandidátku číslo 3, NEZÁVISLÍ. Je to hlas pro šťastnou budoucnost našeho města, hlas pro prosperitu, slušnost a jistoty. – Pojďme společně dál

Další články…

hospic
domov-mv
dmk
+17
°
C
+20°
+
Prachatice
Čtvrtek, 18
7 denní předpověď