ZZáloha_Komentář k NE ubytovnám pro nepřizpůsobivé

V našem kraji bylo zaznamenáno několik případů, kdy se někteří podnikatelé snažili koupit různé prázdné objekty typu ubytoven, pensionů, hotelů apod. za účelem využít štědrých příspěvků od státu na ubytovávání různých sociálně nepřizpůsobivých občanů. Jistě si vzpomeneme na příklad takového pokusu z Vimperka, Lhenic, Strážného, Volar a podobně, kde se proti takovým pokusům zvedla veliká nevole občanů. Ani naše město nebylo od takového problému daleko, když se na určitý čas změnil na takovou ubytovnu hotel Park. Naštěstí se po mnoha jednáních za pomoci několika institucí společně s majitelem podařilo tento typ podnikání v tomto zařízení ukončit. Aby předešly obdobným problémům ve svých městech, koupil si například Vimperk bývalou budovu Střední lesnické školy spolu s internátem do svého majetku. Obdobně tak učinilo i město Volary, když si koupilo Hotel Bobík.