Bc. Petr Kolín, DiS. 2014-2018

Rok narození: 1979
Trvalé bydliště: Solní ul., Prachatice
Zaměstnání: Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o. – provozní technik
Politická příslušnost: bezpartijní
Kontakt pro voliče:
e-mail: kolin79@seznam.cz
Stručný životopis:
Stav: ženatý – 2 děti, Kateřina a Lucie
Vzdělání:
1994 – 1998 Integrovaná střední škola Velešín – Management elektronických zařízení
1998 – 2001 Vyšší odborná škola Písek – Systémy informační
2008 – 2009 Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha – Informační technologie
Jiné doplňující vzdělání:
2009 – 2011 Energetický institut Praha – Průmyslová energetika
Zaměstnání:
2001 – 2003 Reischel s.r.o
2003 – dosud Tepelné hospodářství Prachatice spol. s r.o.
Jazykové znalosti:
Anglický jazyk pasivně
Německý jazyk pasivně
Záliby:
rodina, cyklistika, běh, včelaření, grafický design