Julius Brunovský 2018-2022

Rok narození: 1956
Trvalé bydliště: ul. Česká, Prachatice
Zaměstnání: anesteziologický asistent
Politická příslušnost: bezpartijní
Kontakt pro voliče:
e-mail:
Stručný životopis:
Stav: ženatý
Vzdělání:
VSOŠ – směr zdravotní, Žilina
Jiné doplňující vzdělání:
1992 pomaturitní specializační studium Brno – obor anesteziologie, resustitace
Zaměstnání:
1975 – 1984 VÚ Prachatice – státní zaměstnanec
1985 – 1987 OSPO Prachatice – sklad. technik
1988 – 1989 ČSAD Prachatice
1990 – dosud Nemocnice Prachatice
Záliby:
sport, rybaření, cestování, chata, turistika