Miroslav Havlíček

Rok narození: 1947
Trvalé bydliště: Slámova ul., Prachatice
Zaměstnání: důchodce
Politická příslušnost: bezpartijní
Kontakt pro voliče:
e-mail:
Stručný životopis:
Stav: ženatý – 2 děti, jeden syn a dcera
Vzdělání:
Střední zemědělsko – technická škola Rakovník
Zaměstnání:
JZD Staňkovice – zootechnik
JZD Prachatice – zootechnik
1990 – 1999 OSVČ – provozovatel restaurace a řeznictví
1999 – 2009 provozovatel jídelny v areálu býv. Šumavanu Prachatice, od roku 2007 Šumava gastro spol. s r.o.. V roce 2009 odchod do důchodu.
Současná aktivita:
  • předseda Okresní dozorčí rady při Okresní myslivecké radě okresu Prachatice
  • člen střelecké komise OMR
Záliby:
myslivost